Haiku-installaties

Haiku installatie
Klik op het figuur of ververs de pagina voor een willekeurige andere foto

 

 

---
Uit: Mijn geest is een zee

Vormgeving: Toon Verstappen, Marijke Wieseman / Druk: Geurts Grafische Producties / Lettertype: Vag Rounded Black SSi / Oplage: 300 stuks / ISBN 90-74725-19-8 NUGI 310. Copyright Stichting Poëzie is Onder Andere en Poëziehuis, 2004. Uit deze bundel mag uitsluitend iets verveelvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, opnamen, of op welke andere wijze ook, hetzij chemisch, elektronisch, digitaal of mechanisch, na voorafgaande toestemming van de uitgever. Onder-Andere-Reeks nr. 10, november 2004.